La Gazette de la grande ile

CRAM : « Volam-bahoaka laniana fotsiny ny fananganana ny CFM »

Publié le 06 septembre 2017

Mitombo isa ihany ny antoko pôlitika sy ny fikambanana fiarahamonim-pirenena izay mahita fa tsy hitondra na inona na inona ho an’ny firenena ny fijoroan’ilay rafitra vaovao hisahana ny fampihavanam-pirenena eto amintsika na ny CFM. Omaly dia ny CRAM (Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar) indray no namoaka fanambarana izay nanehoany ny heviny momba ny CFM. Ho an’ity fikambanana fiarahamonim-pirenena ity dia tsy ho tanteraka na oviana na oviana mihitsy ny fampihavanam-pirenena tena izy eto Madagasikara raha toa ka io rafitra vaovao mijoro ankehitriny io no hiandraikitra ny fampihavanana. Noho izany dia fandaniana ny volam-bahoaka fotsiny ny fananganana ny CFM ka tokony ho ravana. Manamarika moa ny CRAM ao anatin’ny fanambarana nataony fa nisy anjara andraikitra ny tantara no niteraka ny fifandrafiana teto Madagasikara saingy ny amin’izao vanim-potoana izao dia ireo mpanao pôlitika nangoron-karena nitantana ny tany ny fanjakana no lasa mpifandrafy noho ny fitiavam-pahefana. Rehefa miala eo fitondrana ireo mpanao pôlitika ireo dia miantsoantso fampihavanam-pirenena sy famotsoran-keloka ary tambiny ara-bola tamin’ny fahapotehan’ny fananany. Misy amin’izy ireo anefa no nandroba sy nanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, nivarotra an-tsokosoko ny andramena, volamena ary vatosoa sarobidy. Tsy izay ihany fa nisy koa ireo nanodinkodina volam-panjakana tao anatina kolikoly avo lenta ary nandatsa-drà ny mpiray tanindrazana, tamin’ny 1972, 1991, 2002 ary tamin’ny taona 2009. Ho an’ny CRAM dia sarotra ny hinoana fa mahaleo tena ireo mpikambana mandrafitra ity filan-kevitra ny fampihavanana Malagasy ity ary tsy vitan’izay ihany fa ny iray ampahatelon’izy ireo dia notendren’ny filoham-pirenena amperin’asa. “Na inona na inona ambara dia tsy maintsy manana “valy babena” amin’izay nanendry azy ireo mpikambana notendren’ny filoha ireo ka tsy hanana fahaleovan-tena mihitsy”, hoy ny CRAM. Misy moa ny soson-kevitra haroson’ny fikambanana mba hisian’ny vahaolana maharitra eto amin’ny firenena. Tsy azo ekena intsony eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny fisian’ireo tsy maty manota fa ireo rehetra izay manao heloka, mangalatra ny harem-pirenena sy manodinkodina ny volam-bahoaka, na koa ireo mamono mpiray tanindrazana, dia tsy maintsy entina eo anatrehan’ny fitsarana mahefa ary manefa ny saziny vao mifamela heloka. Vahaolana haroson’ny CRAM ihany koa ny fananganana komity iombonana hamolavola ny satan’ny fihavanana malagasy. Komity manokana izay ahitàna ireo raiamandreny ara-panahy sy ireo raiamandreny ara-drazana. Io komity iombonana io no miara-mikaon-doha mamolavola ny “satan’ny fihavanana malagasy” ary mampivory ny ankolafin-kery rehetra misy eto amin’ny firenena. Tokony hapetraka ihany koa ny “tranoben’ny fihavanana Malagasy” izay hitoeran’ny fehendrena, ny fitiavana, fiandrianana ary ny fahamarinana. Ireo rafitra ireo no hiandraikitra ny fampihavanam-pirenena fa tsy ny CFM izay mijoro ankehitriny ary miainga amin’ilay satan’ny fihavanana malagasy ny fampandrosoana rehetra eto amin’ity firenena ity. Raha tanteraka izany dia handry fahalemana tanteraka ny vahoaka Malagasy, raha ny hevitra ny CRAM ihany.

F.Tsihiavonana

Lire aussi