La Gazette de la grande ile

Fiarovana ny harem-pirenena

Publié le 24 octobre 2017

Nosamborina dia nofonjaina izay mijoro

Eo anoloan’ny fanitsakitsahana ny zon’ny olona voahosihosy raha naneho hevitra ka nangataka ampahibemaso ny hampanjakana ny mangarahara amin’ny fitrandrahana harem-pirenena eto, izay nianjadian’ny fisamborana avy hatrany sy famonjana, dia indro avoakanay manontolo eto ambany
ny fanambarana avy amin’ny “Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement – Océan Indien (CRAAD-OI)” sy ny “Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy -Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY”.

 

 

FANAMBARANA HO AN’NY FANAFAHANA TSY MISY HATAKANDRO AN’Andriamatoa RALEVA

 

Ny faha-3-n’ny volana Oktobra 2017 no voasambotra sy naiditra am-ponja hiandrasany ny fitsarana azy (« détention préventive ») Andriamatoa RALEVA, izay mpikambana ao amin’ny
« Justice et Paix » sy ao amin’ny Sampana any amin’ny faritra ny “Observatoire Indépendant des Droits Economiques Sociaux et Culturels à Madagascar” (OIDESCM) izay arindran’ny CRAAD-OI, noho izy sahy nandray fitenenana nangataka teo amina fivoriana ny hampisehoana ny mponina ireo taratasim-panjakana ofisialy manome alàlana ny mpandraharaha sinoa hiverina hanao ny fitrandrahana volamena ao amin’ny kaominina misy azy ao Vohilava. Nasain’ny Lehiben’ny Faritra sy ireo mpiandraikitra ny Birao Nasionaly misahana ny Tontolo Iainana (ONE) najanona io fitrandrahana io teo aloha satria tsy nanana ny alalàna rehetra ilaina sady nampiasa fitaovana mitovy tsy misy valaka amin’ny volavelona (mercure), izay tena mitera-doza goavana ho an’ny rano sy ny tany manodidina ary ny fahasalaman’ny mponina manamorona ny fitrandrahana. Mampiahiahy ny fahamarinam-pototra ny antony nisamborana an’Andriamatoa RALEVA – fisolokiana ho Lehiben’ny Distrika – satria nanatrika io fivoriana nandraisan’Andriamatoa RALEVA fitenenana io ny Lehiben’ny Distrika.
Taorian’ny nitazonana azy tany am-ponja dia nametraka fangatahana ny hamoahana azy amin’ny fomba vonjimaika ny mpisolovava azy. Ankoatra izay dia nisy fanambaràna maro sy taratasy, antso avo an-jatony nangataka ny fanafahana tsy misy hatakandro ary tsy misy fepetra nalefan’ny CRAAD-OI sy ireo mpiara-dia aminy toy ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy, Amnesty International, Frontline Defenders ary ny Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire. Amin’izao Andriamatoa RALEVA miatrika ny andro faha-18 any am-ponja izao, no nahafantaranay fa
– Araka ny didy laharana faha-147 tamin’ny faha-13-n’ny volana Oktobra 2017, dia nandà ny fangatahana fanafahana vonjimaika an’Andriamatoa RALEVA ny “Chambre de détention préventive”;
– Ankoatra izay dia tsy misy daty voatondro na ho an’ny fakàna am-bavany azy na ho an’ny fitsaràna azy.
Ny tsy fisian’ny fanazavàna nomena momba ny anton’izany rehetra izany, dia mampiseho ny tena finiavan’ny tompon’andraikitra voakasika hanasazy an’Andriamatoa RALEVA, noho izy nampiasa ny zony hiteny sy ny zony hahazo vaovao sy fahalalàna, ary hamono ny hetsika rehetra ataon’ny vondron’olona monina manodidina manohitra ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna ataon’ireo mpanjary sinoa.

 

Amin’izao fotoana mavaivay izao, dia

 

– Manainga ireo tompon’andraikitra manam-pahefana amin’izany izahay hanatanteraka ny andraikiny amin’ny fanajàna sy fiantohana ny fanatanterahana ny zo fototr’Andriamatoa RALEVA ary hampitsahatra ny loza mananontanona ny toe-pahasalamany efa marefo mety hateraka ny zava-misy amin’ny fiainana any am-ponja ;

 

– Manao antso avo amin’ny olona manam-panahy rehetra, amin’ny fikambanana izay miasa amin’ny fanandratana ny zon’olombelona sy ny fanajàna ny rariny sy hitsiny eo amin’ny fiaraha-monina, mba hijoro hanamafy ny tolona ho an’ny fanafahana an’Andriamatoa RALEVA, izay nosokajian’ny Amnesty International ho “voafonja noho ny heviny” (prisonnier de conscience)

 

Mahakasika antsika rehetra ny zava-manjo an’Andriamatoa RALEVA, tsy noho izy voatana any am-ponja noho ny tsy rariny ihany, fa satria koa ny Fahafahany hanana hevitra sy haneho izany dia Fahafahantsika rehetra koa. Toy ny manjo ireo olona 4 avy any Miadanandriana-Ampefy voatana any am-ponja noho izy ireo niaro ny taniny, dia ny zo fototra izay antsika rehetra sy ny fahamendrehatsika no voarohirohy.

 

20 Oktobra 2017

 

– Amin’ny anaran’ny Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement – Océan Indien (CRAAD-OI) : Randriamaro Zo, Mpandrindra ; craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

 

– Amin’ny anaran’ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy -Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY : Rakotondrainibe Mamy, Filoha ; patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.

 

info

Lire aussi